Sejlklubben Møn

Bestyrelsen: Se vedhæftede fil fra formanden, her beskriver han hvad vi går og sysler med, for jeres og klubbens bedste.
Klubhuset: lørdag d. 18. juni kl. 08.30 ordner vi klubhuset, bl.a. skal der limes stole, terrassen skal rengøres, samt andre småting.
Vi starter med lidt morgenmad, og måske en startpatron, derefter arbejder vi et par timer, for sluttelig at afslutte med en håndbajer.
Tirsdagsmøder: Som oprindelig var motorbådsafdelingens mødeaften, men gælder alle medlemmer forsøges genoplivet tirsdag d. 14. juni kl. 19.00
Kollektiv ansvarsforsikring: Enkelte har “glemt” indbetalingen, det kan nås endnu, inden der bliver udsendt rykker.
Onsdagssejlads: Alle er velkomne til at overvære onsdagssejladserne, og deltage i efterfølgende sammenkomst.
Hovedkapsejlads: Vi håber at flere vil hjælpe til med klubbens største arrangement, idet det i øjeblikket hænger på meget få skuldre.
Formandens ord juni 2022

 

Onsdagssejladserne er nu godt i gang, 6 løb afviklet, med godt fremmøde. Se samlet stilling her:
Samlet Løb 06 08-06-2022

 

Skema til ansøgning om kollektiv ansvarsforsikring

Følg os på Facebook. 

                                                                           Sidst opdateret  08.06..2022

Sejlklubben Møns hjemmeside