Bådoptagning

Søren Kran tager både op lørdag d. 12. oktober med start kl. 8.00 i Sukkerhavnen. Bendt Jespersen, mail: bwje@vordingborg.dk, tlf. 24 76 41 91 er koordinator. Prisen er i år 450,- pr. løft. 550,- for bådejere der ikke er medlemmer af klubben. Havnefogeden styrer placering af de enkelte både.

Optagning d. 26.10 er ikke afklaret, Palles Kraner forlanger 1750,- pr time og samme betaling for kørsel hertil og nedpakning af kranen. Vi forsøger at finde en model for fælles optagning styret af havnefogeden og klubben. Lykkes det ikke at finde en model må optagning og evt. kørsel aftales individuelt med Palles Kraner.

Dato Lørdag d. 12.10Lørdag d. 26.10

Havn KulhavnenSukkerhavnen

 

Sejlklubben Møns hjemmeside