Ny havnechef

Nedenstående modtaget fra Vordingborg Kommune

Kære havnebestyrelser.

Vi er nu i mål med at ansætte en ny havnechef samt en ny havnefoged til Klintholm Havn.

Vores nye havnechef bliver Annemette Hommel.

Annemette kommer fra en stilling som uddannelseschef på EUC Sjælland og har derudover en bred erfaring fra tidligere ansættelser på Erhvervsakademi Sjælland og i Udenrigsministeriet.

Ved siden af sine civile erhverv har Annemette også 30 års erfaring som officer i forsvaret og en solid forankring i det frivillige foreningsliv, som mangeårig leder i KFUM-spejderne.

Vi har udvalgt Annemette blandt 40 ansøgere til stillingen.

I rekrutteringen har vi lagt stor vægt på at finde en havnechef, som dels kan styre driften af vores havne med sikker hånd og dels kan sikre et godt samarbejde og dialog med alle jer frivillige omkring udviklingen af havnene. Vi har stor tillid til, at Annemette kan mestre begge dele, og håber at I vil tage godt imod hende i havnebestyrelserne.

Vi har også netop afsluttet rekrutteringen af vores nye havnefoged til Klintholm Havn, som starter den 1. februar 2018. Han har endnu ikke haft mulighed for at orientere sin nuværende arbejdsgiver, så vi kan desværre ikke oplyse hans navn.

Vi kan dog fortælle, at han er blevet udvalgt blandt 44 ansøgere og har en solid erfaring fra mange års ansættelse i forsvaret, hvor han har haft ledelses- og styringsansvar inden for personale, ressourcer, logistik og økonomi. Han har også en bred maritim erfaring fra sejlende tjeneste i søværnet og som tidligere formand for en kajakklub og som bådejer. Vi har også vægtet samarbejdsevner højt i denne ansættelse. Formanden for Klintholm havn havnebestyrelse sad med i ansættelsesudvalget og vi ser frem til meget snart at kunne præsentere den nye havnefoged for hele havnebestyrelsen i Klintholm Havn.

Sideløbende med disse to ansættelser har vi arbejdet på et udkast til revidering af samarbejdsgrundlaget for arbejdet mellem jer lokale havnebrugere, os i havneadministrationen og det politiske niveau. Vi forventer, at kunne præsentere vores udkast for jer primo 2018 og vil i den forbindelse igangsætte en proces, hvor alle havnebestyrelser og øvrige relevante brugere af havnene får mulighed for at blive tæt involveret, inden et nyt samarbejdsgrundlag bliver vedtaget, således at vi kan sikre et godt fælles udgangspunkt for de kommende års udvikling af vores havne.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer alle.

Venlig hilsen

Helene Vinther Seidler
Chef for Trafik, Park og Havne

Sejlklubben Møns hjemmeside