Sejlklubben Møn

Generalforsamling 13.11 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant.

  7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sejlklubben  fyldte 75 år d. 3. oktober 2019.

Jubilæumstale ved sejlklubben Møn 75 års jubilæum

Fredagssvømning!

Sejlklubbens medlemmer har mulighed for gratis adgang til Møn Svømmehal fredage med start fredag d. 6.9.2019 og frem til fredag d. 29.5.2020. Se mere om tilbuddet her:  Til vandklubber

 

Nyhed!!! Vi vil forsøge os med en gastebørs og køb og salg af maritimt grej. Se mere på siderne.

Følg os på Facebook. 

Er du ikke medlem af den lukkede gruppe, kan du anmode om adgang.

                                                                           Sidst opdateret 06.09.2018

Sejlklubben Møns hjemmeside