Nyheder

Har du noget nyt du vil dele med andre medlemmer?

Gode billeder fra sejlerlivet? Tips til gode havne/ankerpladser?

Skriv til: jensrefstrup@gmail.com så kan det bringes her.

Sejlklubben Møns hjemmeside