Klubhuset

Klubnøgler.

Et hvert aktivt medlem kan få udleveret nøgle til klubhuset, og som også passer til klubbens mastekran i sukkerhavnen.

Udlejning til privat sammenkomst.

Medlemmer af Sejlklubben Møn, kan efter 1 års medlemskab, låne klubhuset til privat sammenkomst. Klubben opkræver et vederlag for lånet, til dækning af vand, strøm og slidtage. Normalt er klubhuset til rådighed fra kl. 18.00 dagen før lånet, til kl. 12.00 dagen efter lånet.

Reglement for leje af klubhuset 2022-12-01

Kik i kalenderen: Er klubhuset ledigt? 

For leje af klubhus kontakt: kasserer@sejlklubbenmoen.dk
Priser gældende fra d. 01-01-2015.

Aktive medlemmer      725,00 kr.

Passive medlemmer   950,00 kr.

Optimistlejre            3.100,00 kr.

Rygepolitik.

Der må ikke ryges i klubhuset, i stedet henvises til den overdækkede terrasse. Husk at tømme askebægre.

Sejlklubben Møns hjemmeside