Beretning onsdagssejladserne 2017

Så gik sejlsæson 2017, og det kan endnu engang konstateres, at det igen blev en sæson med et højere antal startende både end vi har set før, det gennemsnitlige antal startende både er steget med 11,11 % i forhold til 2016 sæsonen. Stigningen af antallet af startende både er ikke så høj som sidste sæson, men det ser mere stabilt ud. Her i 2017 har vi været oppe på et gennemsnit af 6,0 startende både. Der var igen i år flest startende både sidst på sæsonen.

Der var planlagt 19 sejladser og der blev afviklet 13, det vil sige at der var 6 sejladser der ikke blev afviklet pga. dårligt vejr, så i forhold til sidste år var det en vejrmæssige ringe sæson, men det er der allerede blevet talt om.

Og to nye både er der kommet til, det er dejligt og forfriskende.

Igen i år har Gitte været den retfærdige dommer og den der har styret arrangementet i klubhuset efter sejladserne, med friskbagt brød, smør og marmelade eller en kage.

I år har der virkeligt været kæmpet om pladserne ude i bugten og omkring den lille ø Lindholm – alle har kæmpet hårdt for at bevare deres pladser på ranglisten. Det er bare ikke lykkedes. De fem øverste placeringer har således fordelt sig som herunder:

  1. Fair lady” med Anders ved roret
  2. Aglaia” med Inger ved roret
  3. Lyn 1” med Søren ved roret
  4. Carina” med Allan ved roret
  5. Joane” med Ove ved roret

Der er ingen tvivl om, at der er blevet kæmpet for at holde sin plads i rækken, og man skal ikke blive væk fra nogen sejladser, så kommer der en anden og tager ens plads.

Vi er for tiden 14 tilmeldte både, men det kniber stadig med besætninger så vi kan få alle ud. Der har dog i år flere gange været både 9 og en enkelt gang 11 både på vandet – helt vildt.

Hovedkapsejladsen blev, som altid, en succes, igen med mange gaver fra vores sponsorer. Vejret var simpelthen perfekt. Banen var onsdagssejladsernes bane 1, 2 gange og det vil den også være i fremtiden, det er en passende distance der passer de fleste. Runding af en udlagt bøje i havnen blev gentaget igen i år og det er efter min mening stadig fint at have alle bådene til at vende rundt midt i havnen så får også tilskuerne på land noget at se på.

Vi har skudt hovedkapsejladsen en uge i 2018 da vi gerne vil følge sildemarkedet. Sildemarkedet bliver afholdt den 7. og 8. september 2018.det skyldes måske Stege købstads 750 års jubilæum.

Vi fra ”dommerpanelet” har bedt bestyrelsen om at investere i PC og printer, så vi ikke oplever, at sidste øjeblikstilmeldinger ikke kan deltage.

Fra udvalgets side ønsker vi medlemmerne en rigtig god vinter og vær så venlig at sætte et kryds i kalenderen den 2. Maj 2018 – for der afvikles første onsdagssejlads dette år og husk, der er mødepligt

Med venlig hilsen

Onsdagsudvalget

Sejlklubben Møns hjemmeside