Sejlklubben Møn

Generalforsamling d. 18.11. 2020 kl. 19.00
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer.
7. Eventuelt

Bestyrelsen fremsætter forslag til revision af vedtægterne, se de gældende vedtægter og forslaget her:

Gældende vedtægter              Forslag til vedtægter 2020

Lukning af bad og toilet på havnen

Havnens bad og toilet lukker med udgangen af uge 43

Kollektiv ansvarsforsikring:

Skema til ansøgning om kollektiv ansvarsforsikring

Følg os på Facebook. 

Er du ikke medlem af den lukkede gruppe, kan du anmode om adgang.

                                                                           Sidst opdateret  01.10.2020

Sejlklubben Møns hjemmeside