Interne udvalg

Her er en oversigt over medlemmer af: Aktivitetsudvalg, havneudvalg, informationsudvalg, kapsejladsudvalg, klubhusudvalg og revisionsudvalg.

Sejlklubbens Møns udvalg 05-12-2019

Sejlklubben Møns hjemmeside